Modele dostaw

Modele dostaw
0 February 19, 2019

Modèle Ten bazuje na pięciu głównych procesach SCM (Supply Chain Management): Planowania, zaopatrzenia, Produkcji, dostaw i zwrotów oraz wyróżnia Cztery poziomy szczegółowości. Konkurencyjnym wobec Tego modelu jest SCM modèle zaproponowany przez Organizację Global Supply Chain Forum (GSCF). “Model SCOR reguluje operacje związane z planowaniem, zakupem, wytwarzaniem i dostarczaniem produktów w ramach łańcucha dostaw. Nie jest natomiast wykorzystywany w procesach Projektowania je produktów Rozwoju, administrtrowania ich sprzedażą i obsługi posprzedażnej, co z Wbrew Jáchyme interpretacji łańcucha dostaw ogranicza jego zastosowanie do DOSKONALENIA procesów w sferze logistyki. (Witkowski J. 2003, art. 22) Modèle referencyjny łańcucha dostaw (ang. Opération chaîne d`approvisionnement référence-modèle, SKR. SCOR) – jest modelem opublikowanym przez Organizację SCC (Supply-chaîne Conseil), qui służy do opisu i kompleksowej analizy łańcucha dostaw. Jego Pierwsza wersja powstała jesienią 1996 Roku.

Dla Osiągnięcia odpowiedniej elastyczności wobec zmieniających się oczekiwań klientów istotnym jest Więc zapewnienie ścisłej współpracy dostawców, przepływów odpowiednich Informacji pomi, oczyska jednostkami. Szybka i niezakłócona obsługa klientów, zgodnie z ich oczekiwaniami nie jest także możliwa bez wymiany Informacji pomigozy ostatecznymi nabywcami, un dystrybutorami. Umożliwia à z jednej strony szybkie Składanie zamówień wpływające na planowanie Produkcji i dostaw oraz informowanie o zmianach preferencji (zmiany specyfikacji towarów), a z drugiej strony powiadamianie odbiorców o postępach w la realizacji zapotrzebowania. Dostawcy dążą wprawdzie do obowiązywała pełniej kontroli nad przebiegiem własnej działalności, ALE w skali całego łańcucha realizują także planowanie i koordynowanie przepływów: Model nie uwzglà NIA takich elementów Jak: Administracja sprzedażą, rozww technologiczny, projektowanie, Serwis posprzedażny. SCOR (ang. Chaîne d`approvisionnement opération de référence-modèle) “został po raz Pierwszy opublikowany w 1996 Roku przez Organizację Conseil de la chaîne d`approvisionnement. SCOR został Zaprojektowany z myślą o umożliwieniu przedsiębiorstwom sprawnej komunikacji, porównywaniu oraz czerpaniu wiedzy OD konkurencji i innych przedsiębiorstw skupionych w danej branży, Jak i Poza nią. Producenci, dostawcy, dystrybutorzy i detaliści Dzięki użyciu modelu SCOR mają Możliwość oszacowania efektywności swoich łańcuchów dostaw oraz określenia i zmierzenia konkretnych procesów operacyjnych. (Fuks K. 2009) łańcuch dostaw nie jest à Pojęcie całkowicie Nowe. Większość dużych Cabinet bez Tego procesu nie mogłoby poprawnie funkcjonować.

Przykładem jest Tutaj jest Międzynarodowa Firma Procter & Gamble, która OD początku istnienia potrzebowała surowców ne wytwarzania mydła oraz jednocześnie chętnych klientów do ich zakupu. Obecnie Sytuacja jest Taka Sama, zapotrzebowania w-z rodzaj de tym przedsiębiorstwie się nie zmienia. Ne głównych zadań SCOR należy opis, pomiar i ocena konfiguracji łańcucha dostaw. Konfiguracja uzależniona jest OD: Koncepcja łańcucha dostaw upowszechniona została w praktyce działalności przedsiębiorstw dopiero w Drugiej połowie XX wieku. Upowszechnienie koncepcji łańcucha dostaw jest konsekwencją nasilenia potrzeby współpracy przedsiębiorstw w dążeniu do la realizacji celów każdego z nich, w otoczeniu, w którym tempo i Skala zmian znacznie się zwiększyły.

Posted by medmedia